Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2018

4382 dc67

payneoverpleasure:

rose-meri:

eur0trash:

young Kate Middleton and Prince William 

OMG THIS IS PERFECT HOW CAN YOU NOT REBLOG

I LOVE THIS.

February 19 2018

5692 d416
Reposted fromdontbemad dontbemad viaStoneColdSober StoneColdSober
Swojego szczęścia nie możesz uzależniać od innych, ani tym bardziej od losu, musisz je budować sam, powinieneś być silny, bo tylko tacy ludzie bywają szczęśliwi
 Bądź cierpliwy i poszukaj szczęścia w dążeniu do celu. Osiągniesz go lub nie – żyj tak, by nie miało to dla Ciebie większego znaczenia, bylebyś tylko nigdy nie przestał realizować marzeń.
Niech inni prowadzą nieciekawe życie, ale nie ty. Niech inni spierają się o błahe rzeczy, ale nie ty. Niech inni płaczą na poczuciem krzywdy, ale nie ty. Niech inni pozostawiają swą przyszłość w rękach kogoś innego, ale nie ty. — Stań się słońcem, a wszyscy cię zobaczą. 
http://skydelan.soup.io
5882 ff92
Reposted fromexistential existential viairmelin irmelin

February 15 2018

1201 6d43

February 13 2018

Najtrudniej uwierzyć nam w słowa, które najbardziej chcielibyśmy usłyszeć..
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viairmelin irmelin
5414 d926 500
source: ig @a_adick
Reposted fromszatanista szatanista viairmelin irmelin

February 12 2018

6308 631b 500

beigehalo:

Sand, under a 250x microscope

Reposted frommimikyu mimikyu viatwiggylaw twiggylaw
6349 4724
Reposted fromwwannie wwannie viagreys-anatomy greys-anatomy
3463 80d9 500
Reposted fromidiod idiod viavol vol

February 11 2018

To sformułowanie mnie urzeka: „Jeśli się okaże”. Nie martwię się, jak przejść przez most, zanim do niego nie dojdę. Taki stosunek do przyszłości sprawdza się we wszystkich sytuacjach. Nie ekscytuję się i nie obiecuję nie wiadomo czego, bo ktoś składa propozycje. Owszem, jestem zainteresowana, ale cieszyć się będę przy podpisywaniu umowy. I odwrotnie: ktoś mówi, że coś będzie źle, a ja na to: „To się okaże”. Będę się zastanawiać, co z tym złym zrobić, jak się naprawdę wydarzy. Nabiera się takiego stosunku do życia i do przyszłości w wyniku pracy rozwojowej. Pracy nad sobą. Warto to zrobić, ponieważ nasi rodzice, bliscy czy nauczyciele przekazali nam wiele lęków, w tym i o przyszłość. Spokój ducha i „okaże się” to jeden z wielu zysków pracy nad sobą. Nigdy nie wiadomo, z której strony te zyski przyjdą. Czasem z najmniej spodziewanej. Pociągamy nitkę z kłębka problemów z jednej strony, a z drugiej się rozwiązuje zupełnie nowy supeł. Jakimś sposobem były ze sobą splątane. Takie chwile pokazują, że wszystko dzieje się po coś. A przynajmniej, że rozwiązywanie jednej sprawy na pewno przyda się przy następnej. To są na początku momenty, potem pojawia się całokształt zachowań bez nerwów i stresu, bez strachu, obrażania się albo obrażania na krótko, odpuszczania. Przez to ileś energii się we mnie zwalnia. A na co? Na szczęście. Na dobre i zwyczajne życie.

February 08 2018

8496 0e3e
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viairmelin irmelin
A teraz zaczyna się tajemnicza, ekscytująca, boleśnie intrygująca rzecz: zmiana.
— Sándor Márai
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
5375 4d38 500

zephyrimage:

our earth is vast. and our universe is even more vast.

5596 90e6 500

February 07 2018

pics/cartoons/english/at_odds.jpg
Reposted fromZaphodB ZaphodB viavol vol

February 06 2018

6120 a692 500
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin

February 04 2018

teashoesandhair:

Dear everyone who is currently working on a Thing, whatever that Thing may be,

Good luck with the Thing. You can do the Thing. You will do the Thing. You just have to do the Thing.

Best wishes,

Someone who is also doing a Thing

Reposted fromdeedo2313 deedo2313 viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl