Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2017

6305 1736 500
Reposted frompixielark pixielark viafelicka felicka
2494 e626 500

poetsandwriters:

“Man, sometimes it takes you a long time to sound like yourself.”

—Miles Davis

4781 cf3e
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober
2079 9d47 500
Reposted fromsavatage savatage viabazyliowa bazyliowa

October 17 2017

3552 af3b
Reposted fromEkran Ekran viaStoneColdSober StoneColdSober
2834 724d 500
Reposted frompiehus piehus viadepresja depresja

October 15 2017

4839 5a18 500

roseydoux:

The Blue Sky Maiden (1967)

Reposted frombitner bitner viafelicka felicka
3509 986a

come on baby

4978 1788
Reposted fromidjet idjet viajointskurwysyn jointskurwysyn
0197 268e
Reposted fromaisu aisu viajointskurwysyn jointskurwysyn
Wszystko staje się trudne, kiedy chce się posiadać różne rzeczy, nosić je ze sobą i mieć je na własność. A ja tylko patrzę na nie, a odchodząc staram się zachować je w pamięci. I w ten sposób unikam noszenia walizek, bo to wcale nie należy do przyjemności.
— Tove Jansson
ojciec mi mówił, że indianie mieli takie przysłowie - jeśli chcesz coś zrobić, nie mów o tym. niech gromadzi energię.
— sz.
Reposted fromdotwork dotwork viageralt geralt

October 14 2017

3487 a93b 500
Reposted fromturquoise turquoise viasoulwax soulwax
Poszłam spać chyba o czwartej rano, z taką myślą, że Ty posiadasz jasność etyczną. To znaczy, że posiadasz jasność co do etycznego wymiaru każdej sprawy. Ja czegoś takiego nie mam. Czasem po prostu nie wiem, co jest moralne, a co nie. Takie psychiczne niechlujstwo.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromlugola lugola viagdziejestola gdziejestola
3011 f4e0 500
Reposted fromhagis hagis viafelicka felicka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl