Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2017

3865 c439 500

serious:

open your mind

June 23 2017

2770 5ebd 500
Sunbeam on the road in the deep, dark woods.
Reposted fromjacobpbau jacobpbau viaOnlyGreen OnlyGreen
2560 6944 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viatwiggylaw twiggylaw

June 18 2017

5855 6ba4 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viastonerr stonerr

June 09 2017

3201 1b8d 500
Reposted frommeem meem

June 07 2017

6951 82b0
Reposted fromjustadream justadream viajoannna joannna
8162 b869 500
Reposted fromfrotka frotka vialittledina littledina
IKEA took it to the next level
Reposted byLabRatOr28piar

June 05 2017

June 04 2017

8405 b5a4 500

rebarpattern:

Madhouse Customs [found by Titusz Bogdándy]

Reposted fromnemury nemury viaszaaatan szaaatan
Muszę wyjaśnić to w miarę prosto, bo w tej prostocie wyraża się moje rozumienie prawdy. Rodzimy się, żyjemy, umieramy. Zastanawiamy się, kim jesteśmy, co kończy się wraz z ostatnim uderzeniem naszych serc. Kiedy serce milknie, to, co w nas wyjątkowe, przenosi się na wyższy poziom i kontynuuje swą podróż. Ale myślę, że jest inaczej. Myślę, że nieustannie rodzimy się i umieramy. W każdym momencie istnieją tysiące naszych identycznych jaźni żyjących jednocześnie. (...) Różni fizycznie, ale o tej samej osobowości, tutaj i teraz pracujący nad wspólnymi przedsięwzięciami. Wierzę, że tak jest, ponieważ musi być tyle rzeczy, które powinniśmy poznać nim powiemy: jestem gotowy na Twój egzamin. Albo - nauczyłem się wystarczająco dużo, by wrócić do domu. Albo - wziąłem wszystko, co mogłem, z ludzkiego życia. (...) W pewien sposób jest to podobne do reinkarnacji, tyle że tam człowiek żyje pojedynczym życiem, umiera, potem rodzi się na nowo. To niebagatelna różnica - jestem przekonany, że wszystkie ludzkie istoty żyją jednocześnie w tysiącu wcieleń w jednym, ściśle określonym celu. Przypomina to ludzi, którzy budowali wielkie katedry średniowiecza. Całe ich generacje pracowały od urodzenia do śmierci w jednym celu, choć większość wiedziała, że nigdy nie ujrzy skończonego dzieła. Ważniejsza była myśl, że dzięki nim w gobelinie znajdzie się ich własna, wyjątkowa nić, ich talent, energia i doświadczenie, wkład we wspólną pracę, która w rezultacie stworzy wieczny dom dla duszy. Tak się szczęśliwie składa, że tym, co najbardziej różni człowieka od pszczół czy mrówek, jest jego jaźń. To ona domaga się, byśmy myśleli, działali i żyli samodzielnie. Większość ludzi jednak jest ogłuszona przez łoskot nieodpartych potrzeb swojego ego. Tylko nieliczni znają lub chcą poznać prawdę. Dlatego tak wiele jest między ludźmi zła, tak wiele śmiertelnych pomyłek.
— [j. carroll - Poza ciszą]
Reposted fromstonerr stonerr
6318 3d35
Reposted frommowmihou mowmihou viascorpix scorpix
8319 45a3 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viajoannna joannna

June 02 2017

8158 cd54 500
Reposted fromhormeza hormeza viathetemple thetemple
8691 fd1f
Reposted fromkuczy kuczy viajoannna joannna
Reposted fromyarmus yarmus viahormeza hormeza
3659 4092 500

Diana Scherer - Bunch

Reposted fromdusix dusix viahormeza hormeza
9770 38f9
przepraszam za kłopot
Reposted fromnonono nonono viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl